Undrar du också vad BLUESIGN® är för något?

08-540 221 40
kundtjanst@smilebutiken.se Trygg E-Handel

  • Prisvinnande nätbutik
  • Livstids öppet köp
  • Snabba leveranser
Priser inkl. moms

Undrar du också vad BLUESIGN® är för något?

Idén bakom Bluesign® är att skapa en gemensam standard som kombinerar alla olika aspekter inom luftutsläpp, kemikalieutsläpp, vattenförbrukning och hälsa. Strålande bra tycker vi på SMILE.
När ett plagg har blivit bluesigncertifierat ska du som kund kunna lite på att plagget du valt till dig eller dina barn endast innehåller ämnen samt passerat genom processer som är ofarliga för människor och miljö.

Vad är meningen med ett hållbart textilt företag? Jo, det betyder att bevara värdefulla resurser. Att minimera miljöpåverkan och att använda sig av de innovationer som finns för att möjliggöra detta. Om alla parter i industrin ansvarar för sina ingående komponenter och processer i de olika stegen av att ta fram ett textilt plagg, från ax till limpa, och gör de på grundval av nedan fem tydliga principer. Då har ni svaret på vad bluesign försöker åstadkomma. I denna anda kommer textilindustrin att kunna garantera hållbarhet till både konsument och för miljön.

DE FEM PRINCIPERNA I BLUESIGN® SYSTEMET!

1.Resurs produktivitet - hållbar användning av energi och råvaror

Resurs produktivitet definierar en ekologisk och ekonomisk vilja att producera textilier med maximal kvalitet och mervärde genom att minimera resursförbrukningen samt minska miljöpåverkan.
Hur ska man då uppnå det? Jo, genom att använda så få resurser som möjligt under hela processen och därmed eftersträva en automatisk kostnadseffektivitet. Miljöpåverkan minskar medan mervärdet av produkterna ökar. Det man vill åstadkomma är att textilföretagen ska minska sitt ekologiska fotavtryck, som kan översättas i andelen energi- och materialinmatning per kilogram tillverkade textilprodukter. Tack vare Bluesign® systemet optimeras tillverkningens effektivitet och minimerar både energi- och materialinmatning.

2. Konsumentsäkerhet - ansvar för människor och miljö

Dagens konsumenter efterfrågar inte bara kvalitet och ett bra pris i relation till prestandan på produkten, de är också ordentligt medvetna och känsliga för under vilka förhållanden produkten har tillverkats. Därför har konsumentsäkerhet kommit till att omfatta både löfte om högkvalitativa textilprodukter utan hälsorisker samt en efterlevnad om hållbarhetsfokus i varje steg av tillverkningsprocessen. Tack vare sin helhetssyn kan bluesign® systemet säkerställa att konsumenten erhåller en ekologiskt högkvalitativ textil samt ett rent samvete. Under hela kedjan i produktionsprocessen tillämpas endast komponenter och teknik som har den lägsta möjliga påverkan på människors hälsa och miljön. Därför möjliggör Bluesign®systemet kraven på en hållbar och tillförlitlig slutprodukt.

3. Vattenförbrukning – ett förbättrat skydd för den naturliga cirkulationen

En kontrollerad vattenförbrukning innebär kontroll av alla steg från åtkomst till rent vatten, mängden vatten man förbrukar och hur man hanterar reningen av den vattenmängd man förbrukar. Syftet är att minska effekterna till ett minimum av påverkan på vattenmiljön. Bland de effektivaste sätten att åstadkomma detta är att använda hållbara komponenter t.ex vid infärgning, optimera produktionen och att använda en effektiv avloppsreningsteknik. Bluesign® systemet specificerar kraven på kontroll av vattenföroreningar. Ett intelligent val avprocesskomponenter bidrar till att minimera mängden skadliga ämnen i avloppsvattnet. Tillverkarna uppmanas att installera en väl fungerande avloppsrening. Permanenta efterlevnadskontroller i kombination med att strikta gränsvärden sätts för avloppsvattnet, säkerställer kvaliteten på avloppsvattnet. Därför, med hänsyn till lokala förhållanden, hjälper bluesign® systemet till med att säkerställa att endast vatten som uppfyller dessa kriterier får återföras in i den naturliga cirkulationen.

4. Luft utsläpp - mindre luftföroreningar för ett bättre klimat

Varje processteg av textilproduktion orsakar luftutsläpp. Orsaker till detta inkluderar alla steg från framtagning av råmaterial, kemikalier såsom färg, impregnering, laminering etc. Dessutom bidrar fabrikens anläggning som sådan och den energiproduktion som den skapar genom att bara ”vara igång”. Bluesign® Systemet inriktar sig här på att ställa krav på valet av råvaror och kemiska produkter. Den anger strikta kriterier för ämnen och dess ingående komponenter. Syftet är att minska CO2-utsläppen under hela tillverkningsprocessen. Frånluft måste rengöras och återvinnas med funktionell miljöteknik. Därför bidrar Bluesign® Systemet till en minskning av utsläppen av växthusgaser och för att aktivt skydda klimatet.

5. Arbetsmiljö & säkerhet - förbättra arbetsvillkoren

Hälsa och säkerhet för de anställda inom textilindustrin måste skyddas genom strikta riktlinjer. Säkerhetsåtgärder utifrån den riskpotential som användandet avkemiska ämnen utgör, är obligatoriska. Vid användning av kemikalier under tillverkningsprocessen, är det viktigt med en noggrann och säker hantering med hänsyn för de anställdas hälsa. Därför erbjuder bluesign® systemet ett obligatoriskt utbildningsprogram för de anställda angående lagring och hantering av skadliga ämnen. Under hälsa och säkerhet ingår också ett skydd mot miljöföroreningar såsom damm och buller. Tack vare Bluesign® systemet, kan arbetsförhållandena på fabrikerna utvärderas utifrån ställda säkerhetsriktlinjer. Och vid behov kommer lämpliga åtgärder fastställas.

Flera av våra leverantörer